วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

หนึ่งในวัดกลางเมืองน่านที่พลาดชมไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเดินชม ปั่นจักรยานชม หรือนั่งรถรางชม ล้วนรื่นรมย์ไม่ต่างกัน วัดหลวงกลางเวียงแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 ถือเป็นวัดหลวง ที่เจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา และพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัดนั่นเอง
สถานที่น่าชม ได้แก่
· เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมยุคสุโขทัย รอบฐานนั้นก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และมุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ซึ่งคงเป็นที่มาของชื่อ “ช้างค้ำ” และลักษณะดังกล่าวนั้นมีความคล้ายกับวัดช้างล้อมของสุโขทัย
· พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานภายในพระวิหาร โดยเป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทานอภัย สูง 145 เซนติเมตร อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีส่วนผสมของทองคำ 65 %
· พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ฝีมือสกุลช่างน่าน มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก
Continue reading

วัดท่านจั่น

ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 3 บ้านท่านจั่น ตำบลหนองขุ่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2350 ภายในบริเวณวัดมีส่ิงที่น่าสนใจได้แก่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ นามหลวงพ่อจั่น พระพุทธรูปที่ชาวหนองขุ่นและบริเวณใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ มีงานสมโภชน์นมัสการปิดทองเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ตรงกับวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 4 และ 14-15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) ในงานมีการหุงข้าวต้มเลี้ยง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า กินข้าวต้มวัดท่านจั่นแล้วจะหายจากโรคภัยเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง จึงกลายเป็นประเพณีกินข้าวต้มมาจนทุกวันนี้ มีบันทึกว่า วันวิสาขบูชา ปี 2551 กำนันสมวงษ์ โพธิ์ศรี อดีตกำนันตำบลหนองบัว ได้ร่วมกับลูกหลานเป็นเจ้าภาพเพื่อสืบสานประเพณีเลี้ยงข้าวต้มทรงเครื่องจำนวน 94 กระทะใบบัว มีต้นสำโรงใหญ่ขนาด 4 คนโอบอายุกว่าร้อยปีอยู่บริเวณหน้าวัด ผลสำโรงหล่นจากต้นชาวบ้านจะเก็บลูกสำโรงไปกราบไหว้บูชา เพราะเชื่อว่าจะปราศจากภัยอันตราย ปัจจุบันไม่มีผลสำโรงให้พบเห็นเพราะจะมีผู้เก็บไปบูชาจนหมด
Continue reading

แม่กลางหลวง

ชมความงดงามแห่งวิถีชีวิตแห่งขุนเขาและนาขั้นบันไดในบ้านแม่กลางหลวง อันเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชั้น 3 บนดอยอินทนนท์ หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเผ่าปกาเกอะญอแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลาง ที่ประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน Continue reading