“ท้องถิ่น”โวยเก็บค่าอบรม”เตรียมพร้อมเลือกตั้ง”แพงเว่อร์

“ท้องถิ่น”โวยส่วนกลางเก็บค่าอบรมเตรียมพร้อมเลือกตั้งแพง แนะรู้เวลาเลือกตั้ง-กฎหมายชัดเจนค่อยจัด หวั่นจัดแล้วซ้ำซ้อนกับกกต. ขอตั้งงบประมาณแทนการเบียดบังเงินท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

โดยขอความร่วมมือแจ้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทราบ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมคนละ 7,900 บาท ตนในฐานะนายกสมาคมฯ ได้รับเสียงสะท้อนจากปลัดอปท.ในพื้นที่ต่างๆว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะ1.กฎหมายพ.ร.บ.เลือกตั้งของท้องถิ่นยังไม่สะเด็ดน้ำ 2.ระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่นของกกต.ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 3.การเตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกกต. ฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งควรทำความตกลงกับกกต.เป็นหลัก เพราะหากให้หน่วยงานอื่นมาจัดการอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ปฏิบัติได้ ในช่วงเวลานี้ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องมาอบรมเพราะกฎหมายระเบียบต่างๆ ยังไม่ออก อีกทั้งรัฐบาลก็ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไร อย่างไร ในเวลานี้ควรเป็นการระดมความคิดเห็นว่าร่างกฎหมายที่กกต.กำลังร่าง มีประเด็นใดที่กระทบกับท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติมีความเห็นด้วยหรือไม่ เพื่อที่จะได้รวบรวมความคิดเห็นไปเสนอให้กฤษฎีกา สนช. หรือรัฐบาลในการนำไปปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติของท้องถิ่น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews